Aquadelfin

Uppsägning

Om ni inte har sagt upp er plats skriftligen via mejl inom den eventuella uppsägningstiden (14 dagars ångerrätt från anmälningsdatumet) är du  betalningsskyldig för kursen. Närmare kursstart än 14 dagar eller om kursen pågår så är anmälan bindande och kan inte sägas upp utan att betala full avgift. Bekräftelse på uppsägningen via mejl från Aquadelfin, krävs för att uppsägningen ska gälla.